Kvalitetna uredska oprema za rad na najvišoj razini   

Uredska oprema zaobuhvaća brojne proizvode, materijale, aparate i raznovrsni uredski pribor za kvalitetan rad u uredima. Čitava uredska oprema je bitna podrška unutar poslovanja za uredsko osoblje, kojemu omogućava, da svoj rad izvodi prema svim zahtjevima modernog vrijemena.

Uredska oprema

Uredski pribor, materijali, aparati i duga uredska oprema bitno skraćuju vrijeme za dovršavanje pojedinih važnih zadataka a uz to su nivo i kvaliteta rada na najviši razini. Biroteka u svom vrlo bogatem programu uredske opreme polaže pažnju i na najmanje detalje, koji čine značajnu razliku u kvaliteti, upotrebljivosti i sigurnosti uredskog materijala, aparata i pribora.  

Uredski pribor značajan za najosnovniji rad   

Uredski pribor i materijal mora imati svaki zaposlenik u uredu uvijek na zalihi, kako bi se rad nesmetano odvijao. Nijedan ured ne može raditi bez uredskog papira, koji se treba u raznovrsnim operacijama i procesima. Fotokopirni papir je univerzalan, njegova upotreba se ne ograničava samo na fotokopiranje, treba se i za printanje i slično. Papir može biti u bijeli ili neki drugi boji, kad je treba u korespondenci ili poslovanju naglasiti posebne estetske učinke. Onda su tu etikete za označavanje i arhiviranje dokumenata pa bilježnice, blokovi, kocke i listići za raznovrsnu upotrebu. U svakom uredu se mogu naći aparati i za njih se trebaju posebne vrste papira, tako na primjer faks role za faks uređaje i trake za kalkulatore.

Uredski beli papir

Bogat odabir uredskog materijala

Biroteka je opskrbljena vrlo bogatom odabirom uredskog materijala kako bi svakodnevni rad uredskog osoblja učinila lakšim i bolje organiziranim. Uvijek imaju na zalihi različite aparate za urede i pomagala, kao su plastifikatori, uništavači dokumenata, aparati za uvez i pisači, opremu za arhiviranje, pisaljke i ulošce, uredski papir , kalkulatore, torbe i kovčeze, droban uredski materijal, medije i baterije, pribor za skladište i još drugi uredski pribor.

Uredski potrošni materijal