Održavanje bazena za sigurno i prijatno kupanje

Mehaničko i kemijsko čišćenje vode i zimovanje (pokrivanje) bazena

Održavanje i pokrivanje bazenaOdržavanje bazena je nužno potrebno ako želimo sačuvati lijep izgled bazena i vode u njemu, i ako želimo izbjeći bespotrebne popravke i pobrinuti da kupanje u našem bazenu bude sigurno i prijatno.

Voda u bazenu mora uvijek biti čista i higijenski neosporiva. Za održavanje bazena koristimo automatske ili ručne uređaje za mehaničko i kemijsko čišćenje bazenske vode. Za primjerenu kemijsku čistoću potrebno je napraviti analizu vode koja nam otkriva njen pH. Na osnovi te informacije vodi dodajemo primjerene kemikalije. Primjeren pH bazenske vode kreće se između 7,0 - 7,6 ppm (u zavisnosti od vrste bazena). Za uništavanje algi preventivno koristimo algicide i klor. Za odstranjivanje mehaničkih djelića koristimo filtere, sredstva za flokulaciju mikronskih nečistoća, ručne usisivače za bazensko dno i bazensku pumpu koja se brine za nesmetani pretok vode kroz filter. Održavanje bazena obuhvaća i mijenjanje vode koje obično vršimo jednom godišnje.

Bazenska pumpa - srce bazena

Bazenska pumpa je neophodna pri čišćenju i održavanju bazena jer omogućava kruženje vode i time primjerenu filtraciju. Zbog desetsatnog djelovanja u jednom danu, vrlo je važno da odabrana bazenska pumpa ima dovoljan kapacitet. Snagu bazenske pumpe prilagođavamo veličini bazena.

Zimovanje bazena - pokrivanje bazena, pomični krovovi za bazene in druga dodatna oprema

Priprema bazena na zimovanje spada u obavezno održavanje bazena poslije okončane sezone kupanja i spriječava neprijatna iznenađenja u proljetnom vremenu. U najvažnije poslove spada pokrivanje bazena jer time spriječavamo da bi u bazen padalo lišće i ostale nečistoće. Pokrivanje bazena je važno i za održavanje temperature vode. Kombinacija pomičnog krova za bazene, kompenzatora leda (plovaka) i sredstva protiv smrzavanja zasigurno će spriječiti smrzavanje vode a time i oštećenja na bazenu koja bi mogla nastati tijekom zime. Prije pokrivanja bazena potrebno je temeljito čišćenje i održavanje bazena, jer voda u bazenu mora biti čista i bez algi.

Svu opremu za čišćenje, zimovanje i održavanje i ostalu dodatnu opremu za bazene možete naći u trgovini za bazene Ema.