Pošaljite upit

Sastav ravnog krova - višeslojevitost

Ravni krov sastoji se od nekoliko slojeva, koji se razlikuju na temelju namjene krova. Ako se radi samo o nadstrešnici industrijskog objekta, izolacijski slojevi bit će izvedeni drugačije nego pri izvedbi prohodnog ravnog krova, a tako će biti i ako se radi o krovu stana. U osnovi je sastav slojeva ravnog krova isti, a raspoređeni su na sljedeći način, od dna prema vrhu:

  • Nosiva armirano-betonska konstrukcija
  • Nagibni beton
  • Parna barijera
  • Toplinska izolacija
  • Dvoslojna izolacija
  • Zaštita hidroizolacije

Ravni krov - cijena ovisi o namjeni

Ako sastav ravnog krova predstavlja samo nadstrešnica, ona može biti urađena bez toplinske izolacije, ali mora nam pružiti zaštitu od padavina. Drugačiji je slučaj s prohodnim ravnim krovom, koji se može koristiti kao terasa po kojoj ćemo se kretati. Moramo se pobrinuti za pristup, ogradu i otporniju hidroizolaciju ravnog krova. Cijena ravnog krova ovisi o odabiru gornjeg sloja, a to su keramičke ili betonske ploče.

Sastav i cijena ravnog krova


Sastav ravnog krova - tri vrste izolacije

Riječ je o toplinskoj, zvučnoj i hidroizolaciji. Toplinska izolacija štiti konstrukciju od velikih širenja i kontrakcije uslijed temperaturnih oscilacija i kondenzacije. Važna je kvaliteta toplinske izolacije ravnog krova, a viša cijena podrazumijeva veću izdržljivost izolacije pod opterećenjem. Zvučnu izolaciju rješavamo zajedno s toplinskom. Za hidroizolacijski sastav ravnog krova majstori preporučuju bitumen.

Ravan krov - cijena sigurnosti

Oba sastava ravnog krova, bilo da se radi o membrani ili bitumenu omogućavaju integraciju sustava za nadzor propuštanja. U slučaju membrana pod hidroizolaciju postavimo elektroprovodni filc, a pod bitumen čeličnu mrežu. Preventivno održavanje s periodičnim pregledima spriječit će pojavu kvarova na ravnom krovu. Cijena prevencije i održavanje ravnog krova je svakako mnogo niža od troškova za uklanjanje pogrešaka. Osigurajte si redovite preglede svog krova tako da se dogovorite s nama za petogodišnji ugovor o servisiranju.