Manometar – zagonetno ime svima dobro poznatog mjernog uređaja


Kao instrument za mjerenje tlaka plinova, para i tekućina, manometar je u svakodnevnom jeziku poznatiji kao „tlakomjer“. Pod tim se nazivom manometar najviše dovodi u vezu s područjem medicine, gdje ga se koristi za dijagnosticiranje bolesti i mjerenje pojedinih funkcija i stanja. S druge strane, jedan od najstarijih manometara je onaj kojim se mjeri tlak zraka, odnosno pritisak atmosferskog omotača na Zemlju: takav se manometar naziva „barometrom“.

Među manometrima kojima se očitava tlak u raznim uređajima i sustavima u području industrije, infrastrukture, prometa i kućanstva, mogu se izdvojiti manometar za vodu, manometar za hidrauliku i manometar pritiska ulja.

Manometar za vodu

Tlak vode u cijevima moguće je u trenu očitati pomoću manometra za vodu

Manometar za vodu koristi se za mjerenje tlaka vode unutar sustava cijevi, što ga čini važnim za kućnu, industrijsku i komercijalnu primjenu. Kao indikator tlaka koji se spaja na cijev ili rezervoar, manometar za vodu „prevodi“ silu vode s kojom se susreće u mjerne jedinice koje je moguće očitati. Osim što je praktičan, manometar za vodu je vrlo izdržljiv instrument koji ne zahtijeva mnogo održavanja. Primjene manometra za vodu su različite, a može ga se koristiti za očitavanje i regulaciju tlaka kod sustava za navodnjavanje i filtera u bazenima, za praćenje neželjenog curenja vode u cijevima ili za mjerenje zapremnine spremnika tekućine.


Važnost manometra za hidrauliku u optimalnom radu hidrauličnog sustava

Za razliku od vodenih, hidraulični sustavi – oni koji za rad koriste energiju fluida –  funkcioniraju pod visokim tlakovima. Stoga je i manometar za hidrauliku izrađen tako da može uz specifičnu točnost očitavati više razine tlaka. Manometar za hidrauliku koristi se za očitanje pritiska u hidrauličnim pumpama i operativnog tlaka kod hidrauličnih preša i drugih radnih strojeva, a takav je manometar neizostavan dio složenih hidrauličnih sustava poput pokretnih mostova, dizala i brana.


Manometar pritiska ulja koristan je instrument za pravilno održavanje motora

Motorno ulje i njegova pravilna primjena nužni su preduvjet pokretanja i rada strojeva s unutarnjim izgaranjem, a ispravan tlak ulja u motoru osnova za njegovo pravilno funkcioniranje. Kao pokazatelj općeg „zdravlja“ motora, manometar pritiska ulja koristi se za rano uočavanje problema u radu stroja i njihovo pravovremeno rješavanje. Iz tog je razloga manometar pritiska ulja ugrađen u mnoge radne strojeve i vozila. Budući da ga nemaju svi automobili, postoji i „vanjski“ manometar za provjeru tlaka ulja koji je moguće manualno spojiti na motor.

Pronađite veliki izbor raznih vrsta manometara za hidrauliku, vodu i ulje na stranicama tvrtke S3C.