S manometrom se uvijek može provjeriti funkcionira li sve kako treba


Manometar je uređaj za mjerenje i vizualizaciju tlaka unutar nekog sustava. Služeći kao potvrda sigurnosti da u sustavu nema istjecanja, manometar je ključan instrument za njegovo podešavanje i održavanje ispravnih uvjeta rada. Iako postoji više vrsta i tipova manometara, svi imaju zajedničku svrhu: mjeriti tlak plinova, para ili tekućina.

Kao mjerni uređaj u raznim djelatnostima, u širokoj primjeni koristi se manometar koji se sastoji od zakrivljene Bourdonove cijevi koja se izravnava pod pritiskom. Cijev je unutar, primjerice, manometra za zrak ili manometra za plin povezana s pokazivačem koji se na stupnjevanom stupcu poput kazaljke na satu okreće s porastom tlaka, pri čemu se manometrom mogu očitavati razne mjerne jedinice (bar, paskal, psi) na skali u rasponu od 270 stupnjeva.

Budući da je zemljina atmosfera također pod tlakom, manometar zapravo očitava razliku tlaka između mjerenog fluida i okolnog zraka.

Manometar za zrak

Mjerenje tlaka u pneumatici: manometar za zrak i manometar za plin

Za razliku od manometara u hidrauličnim sustavima, spomenuti manometar za zrak i manometar za plin koriste se u pneumatičkim sustavima u kojima dolazi do kompresije sadržanog medija, odnosno zraka ili nekog drugog plina. Jedan od osnovnih dijelova pneumatskih sustava je kompresor, koji stlačuje zrak ili plin te pretvara mehaničku energiju iz motora u energiju stlačenog medija.

Dok se manometar za plin koristi za mjerenje tlaka kod rashladnih uređaja koji u radu koriste razne plinove (kućanski hladnjaci, klima uređaji, industrijske hladnjače), manometar za zrak upotrebljava se prilikom očitanja tlaka u zračnim kompresorima koji pokreću pneumatske alate, poput industrijske preše, zubarske bušilice ili pneumatskog čekića.

Prilikom rukovanja zračnim kompresorom, manometar za zrak pokazuje nam pod kojim pritiskom djeluje na uređaj koji je s njime povezan, što je poželjno i važno znati zbog opće sigurnosti i sprječavanja mogućih kvarova. U tom je smislu korisno kompresor povezati s regulatorom tlaka zraka s manometrom. 


Regulator tlaka zraka s manometrom brine da uređaji rade pod željenim tlakom

Pneumatski alati pretvaraju energiju stlačenog zraka u mehanički rad, a očitavanje manometra za zrak na regulatoru služi za određivanje funkcionira li uređaj na predviđenoj radnoj razini.

Kao što mu i samo ime govori, regulator tlaka zraka (s manometrom ili bez) kontrolira protok zraka kroz sustav, što ga čini jednim od najvažnijih dijelova kompresora budući da osigurava stabilan radni tlak. Istovremeno pružajući informaciju o iznosu trenutnog pritiska, regulator tlaka zraka s manometrom štiti pneumatske alate od posljedica nedovoljnog ili prekomjernog opterećenja i time pomaže u njihovoj kvalitetnoj primjeni i održavanju.