Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Europska investicijska banka (EIB)

Razvoj globalnog gospodarstva potpomažu mnoge financijske institucije. Europska investicijska banka nastoji osigurati sredstva za investicije vezane za razvoj i integraciju Europske unije. Europska banka za obnovu i razvoj, između ostalog, promiče poduzetništvo zagovarajući potrebe svake zemlje. Hrvatska je članica Međunarodne te Europske banke za obnovu i razvoj od 1993 godine.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj osnovana je 1991 godine s ciljem poticanja tranzicijskih procesa prema ekonomiji otvorenog tržišta. EBRD danas ima 64 država članica plus dvije institucije (Europska unija i Europska investicija banka). Osim država EU članice Europske banke za obnovu i razvoj su i mnoge druge svjetske gospodarske sile te države korisnice njenih sredstava.

Europska banka za obnovu i razvoj podržava razvoj tržišne ekonomije i demokracije. Paleta potpore Europske banke za obnovu i razvoj veoma je široka. EBRD potpomaže provođenje programa privatizacije, strukturnih reformi itd. U svrhu tih ciljeva Europska banka za obnovu i razvoj pruža različita jamstva, zajmove uz povoljnu kamatnu stopu, tehničku pomoć i drugo. Aktivnosti EBRD-a ne odnose se samo na javni nego i na privatan sektor. Od srednje Europe do srednje Azije Europska banka za obnovu i razvoj financijski potpomaže projekte u privatnom sektoru čiji ciljevi pridonose tranziciji prema tržišnoj ekonomiji i demokratskom društvu.

Europska investicijska banka (EIB)

Jedna od zadaća Europske investicijske banke je da sa svojim djelovanjem pridonese uravnoteženom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji država članica EU. To znači da su sredstva EIB-a usmjerena k projektima čiji je cilj npr. povećanje ekonomske i socijalne integracije Europske unije. Osim toga Europska investicijska banka je aktivna u provedbi programa za malo i srednje poduzetništvo. Kroz svoje aktivnosti EIB podupire ne samo projekte unutar članica Europske unije nego i u državama kandidatkinjama za punopravno članstvo kao i projekte izvan EU, koji pozitivno utječu na jačanje europske integracije. Primarni ciljevi EIB-a su: podupiranje kohezije i konvergencije EU, potpora malim i srednje velikim poduzećima, ekološka održivost, inovacija i na znanju utemeljeno društvo, razvoj transeuropskih prometnih i energentskih mreža (TEN) te trajna, sigurna i konkurentna opskrba s energijom.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)

Međunarodna banka za obnovu i razvoj je najstarija institucija grupacije Svjetske banke. IBRD je u vlasništvu svojih država članica. Hrvatska je članica IBRD-a od 1993 godine. Jedan od ciljeva IBRD-a je smanjivanje svjetske stope siromaštva. IBRD je također jedna od najvećih institucija koje pružaju pomoć državama u razvoju i nerazvijenim zemljama.

SL Consult, d.o.o. | Europska banka, EIB, IBRD, EBRD, Europska investicijska banka- povezave do naše spletne strani: