Pošaljite upit

Europska unija - mogućnosti i potpora

Ulazak u Europsku uniju otvara nove mogućnosti za razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Kao punopravna članica Europske unije Hrvatska je dobila priliku za korištenje sredstava iz strukturnog i kohezijskog fonda. Osim što je članica Europske unije, Hrvatska je od 1993 godine punopravna članica Svjetske banke.

Europska unija - prilika za gospodarski razvoj

Europska unija doprinosi gospodarskom razvoju svojih članica. Jedan od njezinih temeljnih ciljeva je dosezanje ekonomske i socijalne kohezije. Ciljevi njezine kohezijske politike su: konvergencija, regionalna konkurentnost te europska međunarodna suradnja. U službi kohezijske politike su također strukturni i kohezijski fond.

Europska unija podupire realizaciju projekata i programa na različitim područjima. Dva osnovna načina financijske potpore su: bespovratna sredstva i javni ugovori.

SL CONSULT

Europska komisija

Jedna od važnih institucija Europske unije je Europska komisija. Europska komisija zastupa interes Europske unije kao cjeline i sudjeluje u donošenju europskog zakonodavstva. Njeni povjerenici, svaki iz jedne države članice, biraju se na mandat od pet godina. Jedan od zadataka Europske komisije je upravljanje proračunom Europske unije te dodjelom sredstava. U dogovoru s Europskim parlamentom i Vijećem Europske unije Europska komisija postavlja dugoročne rashodne prioritete EU. Osim toga Europska komisija sastavlja godišnji proračun EU (moraju ga odobriti Parlament i Vijeće) te nadzire potrošnju sredstava Europske unije. U njenoj nadležnosti je također nadzor nad provedbom zakonodavstvo EU, odnosno Europska komisija provjerava da li države članice pravilno primjenjuju europsko zakonodavstvo.

Europsko zakonodavstvo

Europsko zakonodavstvo dijeli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Primarno zakonodavstvo (ugovori) predstavljaju temelj i pravila za djelovanje Europske unije. Najvažniji akti sekundarnog zakonodavstva su: odredbe, direktive i odluke. Europsko zakonodavstvo dostupno je na u Službenom listu Europske unije kao i u elektroničkom obliku.

Svjetska banka

Borba protiv siromaštva i poboljšavanje životnog standarda naroda ciljevi su Svjetske banke. Svjetska banka jedan je od najvećih pružatelja financijske i razvojne pomoći u svijetu. Njena financijska pomoć posebno je usmjerena ka državama u razvoju i državama u tranziciji. Vlasnici Svjetske banke su zemlje članice. Predstavnici članica u Odboru Svjetske banke odlučuju o svim strateškim, financijskim i drugim pitanjima. Grupaciju Svjetske banke čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID). Često se za IBRD i IDA koristi naziv Svjetska banka, dok se pod grupacijom Svjetska banka razumiju svih pet gore navedenih institucija.

SL Consult, d.o.o. | Europska unija, Europska komisija, europsko zakonodavstvo, Svjetska banka- povezave do naše spletne strani: