Europski fond - jučer, danas, sutra

Kao instrument Europske unije svaki europski fond utječe na razvoj područja na kojem djeluje. Za projekt europski fond može biti važan element za njegovu implementaciju. Kroz pružanje mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava eu fondovi pomažu u realizaciji projekata. Prilike za dobivanje financijske potpore postoje. IPA fondovi bili su samo jedna od njih.

Bespovratna sredstva za projekte

Potporu za financiranje moguće je ostvariti i kroz bespovratna sredstva iz eu fondova. Kod bespovratnih sredstava riječ je o nekomercijalnom plaćanju točno određenom korisniku. Njihov cilj je provedba mjere ili aktivnosti u svrhu promicanja određene politike EU. Uz pomoć bespovratnih sredstava u Hrvatskoj su se realizirali mnogi projekti.

IPA fondovi- potpora kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama

Državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za EU namijenjeni su IPA-a fondovi (instrument pretpristupne pomoći). IPA fondovi odnose se na razdoblje od 2007-2013 godine. Za Hrvatsku su vrijedili do njenog pristupanja Europskoj uniji. IPA-u, koja je zamijenila dotadašnje pretpristupne programe (npr. Phare, ISPA), možemo razumjeti kao integrirani pretpristupni europski fond. Pet komponenata sačinjava IPA fondove:

  • IPA I (pomoć u tranziciji i jačanje institucija)
  • IPA II (prekogranična suradnja)
  • IPA III (regionalni razvoj)
  • IPA IV (razvoj ljudskih potencijala)
  • IPA V (ruralni razvoj)

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je dobila mogućnost korištenja EU fondova, koji su namijenjeni državama članicama.

Europski fond- potpora implementaciji projekta

Financiranje projekata moguće je i kroz potporu eu fondova. Ovaj način, u kojem europski fond nudi pomoć u implementaciji projekta, mogao bi postati još relevantniji za poslovanje poduzeća. Da bi dobili sredstva iz bilo kojeg europskog fonda kao prvo, moramo identificirati europski fond na kojega se želimo prijaviti. Važno je također dobro proučiti uvjete raspisanog natječaja. Za uspješnu prijavu, odnosno da bi dobili sredstva iz izabranog europskog fonda, projekt mora zadovoljavati sve uvjete raspisanog natječaja. Put do željenog europskog fonda može se pokazati zahtjevnim, pomoć se nalazi u konzultantskim uslugama.

Stručnu potporu do EU fondova pruža konzultantska kuća SL CONSULT. S konzultantskim uslugama SL CONSULT-a lakše je realizirati željene projekte.

SL Consult, d.o.o. | Europski fond, IPA fondovi, bespovratna sredstva, EU fondovi - povezave do naše spletne strani: