Europski projekti

Europski projekti pozitivno utječu na život stanovništva mjesta, regije i šire. Do sada su u Hrvatskoj mnogi projekti EU uspješno realizirani. Strukturni i kohezijski fond otvaraju nove mogućnost za razvoj.

Projekti EU - razvoj mjesta, županije i regije

Kroz projekte EU podupire razvoju svojih članica te pomaže kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u ostvarivanju preduvjeta za ulazak u Europsku uniju. Projekti EU pokrivaju mnoga područja. U Hrvatskoj su projekti EU utjecali na razvoj različitih sfera života. S ulaskom Hrvatske u EU povećalo se je zanimanje za mogućnostima koje pružaju strukturni i kohezijski fond. Ovi europski fondovi su u službi kohezijske politike EU. Ciljevi kohezijske politike su: ostvarivanje gospodarske i društvene ujednačenosti članica (konvergencija), regionalna konkurentnost te europska međunarodna suradnja. Spomenuti fondovi podupiru europske projekte koji doprinose tim ciljevima.

Europski projekti - put od ideje do cilja

Europske projekte možemo razumjeti kao instrumente koji doprinose postizanju višeg cilja. Kroz financiranje projekata EU pruža veliku moćnost pozitivnog razvoj mjesta, županija, regije itd. te ujedno utječe na svakodnevni život stanovništva. Svakodnevno se susrećemo s društvenim izazovima i problemima. Često se razvijaju ideje za njihova rješenja. Mnogi razmišljaju o tome da svoje ideje, odnosno projektne ideje pretvore u europske projekte. Da bi dobre projektne ideje postale europski projekti, potrebno je vrijeme, znanje, a katkada i iskustvo.

Prijava projekta

Da bi dobra projektna ideja postala jedan od europskih projekata, potrebno je predati prijavu projekta na jedan od natječaja EU. Nakon objave natječaja počinje faza prijave projekta. Proces prijave projekta je vremenski zahtjeva. Budući da je rok od objave natječaja do predaje prijave vremenski dosta kratak, projekt prije prijave mora biti kvalitetno pripremljen. Upute i informacije za pripremu kvalitetne prijave nalaze se u natječajnoj dokumentaciji. Pažljivo čitanje i poštivanje svih napisanih kriterija je ključno za uspješnu prijavu projekta.

Projektno savjetovanje - stručna potpora za uspjeh

Premda je put od projektne ideje do realizacije europskog projekta zahtjevan, pomoć u rješavanju izazova nalazi se u projektnom savjetovanju. Kroz uslugu projektnog savjetovanja konzultantske kuće pomažu klijentima u svim ključnim fazama, koje njihove projektne ideje pretvaraju u europske projekte. Stručno projektno savjetovanje najbolja je preventiva protiv mogućih pogreški. Konzultantske kuće ne nude samo pomoć u pripremi i prijavi nego i u vođenju europskih projekata.

Usluge projektnog savjetovanja SL CONSLULT-a prilagođene su potrebama njegovih klijenata. SL CONSULT nudi stručnu pomoć i podršku od projektne ideje preko prijave projekta do njegove realizacije.

SL Consult, d.o.o. | Europski projekti, projekti EU, prijava projekata, projektno savjetovanje - povezave do naše spletne strani: