Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Među važne domene politike sigurno spada: regionalni razvoj te zaštita okoliša i prirode. Regionalni razvoj kao i smanjivanje regionalne razvojne nejednakosti je u Hrvatskoj povjereno Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Zaštita okoliša i prirode spada u djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Upravljanje vodama je u velikoj mjeri povjereno Hrvatskim vodama. Ulaskom u EU zaštita okoliša i prirode kao i regionalni razvoj dobivaju novu mogućnost za razvoj kroz strukturni i kohezijski fond. Upravljanje natječajnim procedurama je u nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ciljevi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Jedan od ciljeva politike EU je smanjivanje razlika između razvijenijih i manje razvijenih područja. Smanjivanje razvojne nejednakosti unutar Hrvatske odnosno dodatno razvijanje manje razvijenih područja je cilj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. Osim smanjivanja regionalne razvojne nejednakosti unutar Hrvatske MRRFEU nastoji također potaknuti nacionalnu i regionalnu konkurentnost.

Ministarstvo zaštitite okoliša i prirode i Hrvatske vode

Problematika onečišćenja okoliša te zaštite prirode postaje sve aktualnija u svjetskoj, europskoj i hrvatskoj javnosti. U Hrvatskoj je briga o tim domenama povjerena Ministarstvu za zaštitu okoliša i prirode. U grubom politika Ministarstva zaštite okoliša i prirode ima dva glavna cilja, koja su vidljiva već i u njegovom nazivu, zaštita okoliš te zaštita i očuvanje prirode.

Hrvatska je relativno bogata vodama. Pošto je riječ o vrijednom resursu i bogatstvu, ističe se racionalno i pažljivo gospodarenje. Upravljanje državnim i lokalnim vodama je u velikoj mjeri povjereno Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su kao pravna osoba za upravljanje vodama osnovane Zakonom o vodama. Taj zakon je također odredio nadležnost i djelatnost Hrvatskih voda.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU

Europski projekti koji su povezani sa zaštitom okoliša i regionalnim razvojem moći će zatražiti pomoć kohezivnog i strukturnog fonda. Upravljanje natječajnom procedurom povjereno je Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU je osnovala RH. Po uredbi o njenom osnivanju djelatnost Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU je financiranje, plaćanje, nabava i nadzor provedbe onih programa i projekata EU čija je odgovornost i upravljanje preneseno na RH. Nadležnost nad agencijom ima Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

SL Consult, d.o.o. | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske vode, Ministarstvo zaštitite okoliša i prirode, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje - link do naše internet stranice: