Zakon o javnoj nabavi (ZJN)

Prilikom kupnje roba i usluga država, državna tijela i tijela koja imaju javne ovlasti moraju poštovati skup propisa i pravila. Taj skup nazivamo javna nabava. Javna nabava u Hrvatskoj je regulirana Zakonom o javnoj nabavi. 2013 godine Hrvatska je donijela „Strategiju razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013-2016“. E-javna nabava je javna nabava u čijim se postupcima primjenjuju elektronička sredstva komunikacije.

Što je to javna nabava?

Javnu nabavu možemo razumjeti kao pravila i propise koje država, državna tijela kao i tijela s javnim ovlastima moraju slijediti pri kupnji roba i usluga. Svrha ovih propisa ili javne nabave je između ostalog nadzor nad sredstvima proračuna. Načela javne nabave povezana su i s ugovorima o financiranju projekata bespovratnim sredstvima iz europskih fondova. Točnije predlagatelji projekata koji potpišu te ugovore moraju poštovati načela javne nabave.

Novi Zakon o javnoj nabavi (ZJN)

Sve potrebne informacije o javnoj nabavi nalaze se u Zakonu o javnoj nabavi. Novi Zakon o javnoj nabavi donesen je 2011 godine. 2012 godine stupila je na snagu većina odredbi novog Zakona o javni nabavi. 2013 godine odnosno s danom stupanja Hrvatske u EU stupiti će na snagu i odredbe koje su imale odgodu. Usklađenost s pravnom stečevinom EU na području javne nabave jedna je od karakteristika ovog Zakona o javnoj nabavi. 2013 godine Ministarstvo gospodarstva je započelo s izradom izmjena i dopuna ZJN. U veljači 2013 završen je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

Općenito se postupci iz ZJN odnosi na nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70 tisuća kuna. Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu bez PDV-a. Obveze Zakona o javnoj nabavi također se ne odnose na ugovore o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništva RH u inozemstvu čija je procijenjena vrijednost manja od 900 tisuća kuna. Ti ugovori se sklapaju na osnovi Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Spomenuti pravilnik o javnoj nabavi donijelo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

SL Consult, d.o.o. | ZJN, Zakon o javnoj nabavi 2013, Pravilnik o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti okoliša, otpadne vode - link do naše internet stranice: