Pošaljite upit

Jednogreda mosna dizalica: prava naprava zavisi od uvjeta u kojim ćete raditi njome

jednogreda mosna dizalica

Jednogreda mosna dizalica sa drugim imenom laka mosna dizalica upotrebljava se obično za dizanje nekoliko lakšeg tereta, otud i njeno ime. Ova naprava za dizanje tereta u nekim karakteristikama se razlikuje od dvogrede naprave. Koja će za vas biti bolji izbor, zavisi od više faktora.

Laka mosna dizalica je jedna vrsta krana


Prije nego počnemo priču o tome, kakva je ova jednogreda naprava i za šta se upotrebljava, moramo objasniti šta ova naprava u stvari jeste.

Ove naprave imaju još dva imena – granik i kran. U svakom slučaju govorimo o stroju sa kojim dižemo različito težak teret ili ga čak povlačimo. Već ovaj fakt govori o tome, kako se takve naprave najviše puta upotrebljavaju u građevinskim uslugama. Ali to nije jedino mjesto gdje one dolaze o obzir. Naime, upotrebljavamo ih i u skladištima, u željezničkom prometu i sličnim industrijama. 

Kako su sve te usluge različite, različito su teški i oblikovani i tereti, zato poznajemo i više vrsta kranova. Najviše poznate su već istaknute dvogreda i jednogreda mosna dizalica. Uz to naprave možemo dijeliti i na ročne te elektrificirane, a mogli bi još nabrajati, jer danas ove naprave grade u vrlo različitim izvedbama.

Na to, kakvu napravu gradimo i trebamo, utiče puno stvari. Za kakvu konstrukciju ju trebamo, kakva mora biti njena nosivost, kakva neka bude brzina dizajna i brzina vožnje. Ako pričamo o nosivosti naprave, šta znači o maksimalnoj korisnoj masi na kuki naprave, ona je najviše puta od 3,2 pa čak do 50 tona. A naprave koje mogu da nose stvarno teške terete, mogu da podignu ili povuku čak do 500 tona. 

Njihova visina je obično od 8 do 16 metara ali postoje tako više kako i niže naprave. A brzina giba se između 0,03 do 0,5 m/s za dizanje. Kad govorimo o brzini vožnje vitla, ona može da dosegne od 0,25 do 1 m/s. A kad pričamo o vožnji dizalica, brzina je obično između 0,4 i 1,6 m/s.

Isto tako naprave se razlikuju po tome sa kakvim sredstvima prihvaćaju teret. To mogu biti kuke, zahvatači, elektromagneti, kliješte, stezaljke ili nešto sasvim drugo. Koje sredstvo koristi naprava za dizanje zavisi od vrste i težine tereta te same naprave. 

Iako sve ove karakteristike zavise od vrste i težine tereta te vrste naprave, baš sve takve naprave napravljene su iz nosive metalne konstrukcije u obliku mosta, koja se kreče duž tvorničke hale. Najviše puta kreče se po tračnicama postavljenima ispod stropa. 

Sad kad znamo više o različitim vrstama kranova, vrijeme je, da se dotaknemo jednogredih mosnih dizalica. 

laka mosna dizalica

Čemu služe jednogrede naprave?

Lake mosne dizalice najviše puta koristimo u industrijskim objektima, energetskim postrojenjima, u različitim servisnim radionama te skladištima različitih kategorija, a i drugdje, gdje se pokažu potrebe po modernom transportu. 

Ova vrsta naprave može obično da podigne ili povuče teret težak najviše 10 tona, a nosivost doseže 30 m raspona. Možemo je upravljati pomoči daljinca ili uz pomoć lokalnog-upravljačkog tipkala. A glavni nosač ovakvih strojeva u odnosu na bočne nosače može biti sve: visok, srednji ili nizak. 

Naprava nema posebnih zahtjeva u vezi visine kuke u odnosu na tračnicu po kojoj se vodi, a ne treba je ni stalno servisirati. Svejedno je važna napomena, da ovakvu napravu ne možete koristiti u teškim radnim uvjetima. 

U poduzeću Idenna možete dobiti različite mosne dizalice ali prodaja nije jedino čime se oni bave. Naime, kad je ono o čemu pričamo mosna dizalica prodaja je samo jedan faktor. U poduzeću oni se tako bave i sa rekonstrukcijom i modernizacijom starih strojeva.

A mogu se pobrinuti i za servis te održavanje ovih naprava. Pošto imaju stvarno puno iskustva na tom području, rado će vam savjetovati koju tehniku rada upotrijebiti kod vaših podviga, a uz to i koja vrsta naprave je za to najbolja.  

mosna dizalica prodaja

Mosne dizalice cijena ovisi od mnogo toga

Trebate mosnu dizalicu? Cijena će kod bilo koje vrste ovisiti od više faktora. Od brzine vožnje naprave i brzine dizanja tereta, od visine do koje možete dignuti teret te razreda po FEM. 

Razred FEM je neke vrste propis, koji rasporedi naprave u različite razrede. To su razredi 1Bm, 1Am, 2m, 3m i 4m. A razred, u kojem se nalazi naprava, zavisi od više faktora. Kakvo je najveće moguće opterećenje naprave, koliko puta može ona podići teret, koliko sati može da radi u jednom komadu, kakvi su uvjeti u kojim se radi sa napravom i slično. 

Osim toga važno je i kakva će biti temperatura okoliša gdje ćete strojem raditi, dali sa njim možete raditi na otvorenom i koliko na njegovu ispravnost utječe okoliš. A osim toga kod cijene jako važno će biti i kakve su dodatne sigurnosne mjere vezane na specifične uvjete u proizvodnji. 

Ako sve sažmemo, na vrstu i cijenu naprave najviše utječu uvjeti u kojim ćete sa njom raditi. Teži uvjeti zahtijevaju veću kvalitetu. A veća kvaliteta znači – naravno – i višu cijenu.

mosne dizalice cijena