Pošaljite upit

Europski fondovi- potpora za realizaciju projekata

Financijsku potporu za realizaciju projekta moguće je dobiti iz europskih fondova. Ulaskom u EU nove članice dobivaju priliku za korištenje sredstava iz novih europskih fondova. Za Hrvatsku sredstva iz strukturnog i kohezijskog fonda otvaraju nove mogućnosti za cjelokupan razvoj. Strukturni i kohezijski fond su u službi regionalne politike EU. Cilj spomenutih europskih fondova je smanjiti razlike između bogatijih i siromašnijih dijelova EU te ujedno promicati socijalnu, gospodarsku i teritorijalnu koheziju.

Europski fondovi- poticaj za cjelokupan razvoj

Niz projekata danas se financira iz europskih fondova. Na taj način europski fondovi podupiru rast i razvoj cijelih zajednica. S obzirom na pozitivne rezultate koje pridonose društvu u cjelini, ne smije nas iznenaditi sve veće zanimanje javnosti za europske fondove. Nositelji domaćih projekta također se odlučuju za korištenje sredstava iz europskih fondova. Za Hrvatsku budućnost donosi još veće mogućnosti gospodarskog razvoja.

Novi europski fondovi za Hrvatsku

Do ulaska u EU Hrvatska je imala pravo na korištenje pretpristupnih europskih fondova. Ulazak u EU označio je nove mogućnosti koje uključuju korištenje sredstava iz strukturnog i kohezijskog fonda. Strukturni i kohezijski fond su instrumenti kohezijske politike koja kroz mjere financiranja nastoji ujednačiti regionalnu razvijenost i potaknuti konkurentnost gospodarstva EU.

Sredstva iz kohezijskog fonda usmjerena su u financiranje velikih projekata na području prometa i zaštite okoliša. Strukturne fondove čine: Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj. Iz Europskog socijalnog fonda moguće je financirati projekte koji su, između ostalog, usmjereni u socijalno uključivanje osjetljivih društvenih grupa ili pak u prilagodbu gospodarskim promjenama. Sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su proizvodnim i infrastrukturnim investicijama. Ovaj strukturni fond podupire projekte koji su namijenjeni npr. jačanju turističke usluge, tehnološkom razvoju itd.

Put do sredstava iz europskih fondova

Sredstva iz europskih fondova dodjeljuju se na osnovi natječajnog postupka. Proces prijave na natječaje zahtjeva poznavanje procedura i pravila. Njihovo poštivanje ključno je za uspjeh. Pomoć u prijavi projekta na natječaje za sredstava iz europskih fondova nude konzultantske kuće.

Konzultantska kuća SL CONSULT ima bogato iskustvo na području natječaja za pridobivanje sredstava iz europskih fondova. Osim stručnog savjetovanja na području natječaja za sredstva iz EU fondova SL CONSULT je stručnjak za poslovno, ekonomsko i investicijsko savjetovanje.

SL Consult, d.o.o. | Europski fondovi, kohezijski fond, strukturni fond, europski fondovi za Hrvatsku - povezave do naše spletne strani: