Pošaljite upit

Financijska analiza i ekonomska analiza projekta

Osnovni element svakog projekta je cilj. Jednako vrijedi i za projekte koji se prijavljuju na natječaje Europske unije. Za dobivanje financijske potpore projekt mora imati optimalnu razinu financijske i ekonomske analize. Što to znači? Njegova financijska i ekonomska analiza moraju pokazati da je njegova korist veća od njegovih troškova.

Investicijska vrijednost - ući ili ne ući u projekt

O procijeni investicijske vrijednosti često ovisi odluka o upuštanju u realizaciju projekta. Na osnovi predračuna, stručnih ocjena i analiza procjenjujemo investicijski trošak. Budući da često imamo ograničena financijska sredstva, važno je što točnije procijeniti investicijsku vrijednost. Važnost investicijske vrijednosti nije zanemariva. Investicije imaju dugotrajni utjecaj na razvoj poduzeća. Investicijska vrijednost može nas usmjeriti da sredstva uložimo u profitabilne projekte i pomognemo razvoju svojega poslovanja.

Financijska analiza

Hoćemo li imati dovoljno sredstava za pokrivanje troškova projekta, ocjenjujemo s financijskom analizom. Ova analiza utvrđuje njegovu financijsku isplativost, odnosno s njom provjeravamo financijsku pokrivenost. U financijsku analizu uključujemo većinu podatka o troškovima i koristima projekata. Pouzdanost rezultata financijske analize uvelike ovisi o točnosti informacija o projektu.

SL CONSULT - FINANCIJSKA ANALIZA

Ekonomska analiza

Financijska analiza ocjenjuje isplativost projekta. Ali kakvu korist društvo ima od projekta? Doprinos koji projekt ima za cijelo društvo ocjenjujemo s ekonomskom analizom. U čemu se ekonomska analiza razlikuje od financijske analize? Glavna razlika između ekonomske i financijske analize je tome što ekonomsku analizu radimo s aspekta društva. Njen rezultat utvrđuje društvenu opravdanost projekta.

Javna nabava

Projekti financirani iz Europske unije postavljaju visoke kriterije. U provedbi projekta moraju se strogo poštivati postavljena pravila. Jedno od tih pravila je poštivanje načela javne nabave. Nerazumijevanje provedbe javne nabave može predstavljati veliki problem za korisnike. Lakše snalaženje u postupcima javne nabave omogućuje usluga savjetovanja o javnoj nabavi. Zašto? Ova stručna potpora pomoći će korisniku da pravilno primjeni zakone u vezi s javnom nabavom i tako doprinese uspjehu svog projekta.

Procijenjena vrijednost nabave u Hrvatskoj

U provedbi javne nabave za svakog sudionika važna je procijenjena vrijednosti nabave. Razlikujemo između velike i male nabavne vrijednosti. U Hrvatskoj izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu bez PDV-ja. Prema Zakonu o javnoj nabavi pod nabavom velike vrijednosti smatra se nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova. U nabavu male vrijednosti spadaju nabave čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova.

SL Consult, d.o.o. | Financijska analiza, ekonomska analiza, investicijska vrijednost, javna nabava, procijenjena vrijednost- povezave do naše spletne strani: