Sufinanciranje i financiranje projekata

Važna točka na put do realizacije projekta su financije. Financiranje projekata je moguće kroz europske fondove. To je dobrodošla potpora, jer je sposobnost za financiranje projekta ključna za cijeli proces realizacije. Prvi korak na putu pridobivanja sredstava iz eu fondova je identifikacija optimalnog natječaja za sufinanciranje projekata.

Što je to financijska perspektiva?

Godišnji proračun EU zasniva se na financijskoj perspektivi. Financijska perspektiva je srednjoročni dogovor o rashodnim prioritetima. S financijskom perspektivom se određuju maksimalni iznosi i struktura predviđenih rashoda. Ona je okvir za rashode unutar višegodišnjeg razdoblja. Financijska perspektiva nije višegodišnji proračun. Zato je za utvrđivanje stvarnih rashoda dogovor oko godišnjeg proračuna i dalje potreban.

Europski fondovi - potpora za financiranje projekata

Pronalazak financijskih sredstava predstavlja izazov zbog kojeg neki projekti nikada ne zažive. Zato je svaka potpora dobro došla. Jedan od načina je prijava projekta na natječaje za sufinanciranje projekata iz eu fondova. Europski fondovi podupiru financiranje projekata na različitim područjima te se uvjeti natječaja za sufinanciranje projekata razlikuju. Dobro je detaljno proučiti sve uvjete natječaja za sufinanciranje projekata, na kojeg se želimo prijaviti. Da bi dobili željeni ugovor o sufinanciranju, projekt mora zadovoljavati zahtijevane uvjete natječaja.

Kako do ugovora o sufinanciranju

Mogućnosti koje EU pruža kroz sufinanciranje projekata iz eu fondova veoma su privlačne. Budući da Hrvatska ima mogućnost korištenja sredstava iz strukturnog i kohezijskog fonda, interes za ovaj način financiranja projekata mogao bi narasti. Da bi dobio sredstva iz europskih fondova namijenjena sufinanciranje projekata, odnosno potpisao ugovor o sufinanciranju kandidat mora poznavati pravila i procedure natječaja. Pravila i procedura natječaja ponekad su razlog odustajanja od prijave za sufinanciranje projekata.

Da bi dobili ugovor o sufinanciranju potrebno je vrijeme za istraživanje i proučavanje, a njega katkada zbog poslovnih obaveza nema na pretek. Osim toga potrebno je i znanje, a često i iskustvo. Pomoć na putu do ugovora o sufinanciraju nude konzultantske kuće.

Tehnička pomoć

U širem smislu tehnička pomoć se pruža transferom znanja Tehničku pomoć daju konzultanti, predavači i sl. koji su angažirani putem ugovora o pružanju usluga s ciljem transfera znanja i vještina ili razvoja institucija.

Konzultantska kuća SL CONSULT u svojoj ponudi nudi i tehničku pomoć lokalnim upravama, organizacijama, društvima, poduzećima te nacionalnim i međunarodnim agencijama koje se žele prijaviti na natječaje za sufinanciranje projekata iz europskih fondova. Usluga tehničke pomoći uključuje potporu u pripremi projektnih prijedloga prema kriterijima raspisanog natječaja. Iskustvo i znanje SL CONSULTA-a pomoglo je mnogim kandidatima da uspješno kandidiraju na natječajima EU za sufinanciranje projekata.

SL Consult, d.o.o. | Sufinanciranje projekata, financiranje projekata, financijska perspektiva, ugovor o sufinanciranju, tehnička pomoć - povezave do naše spletne strani: