Pošaljite upit

Studija izvedivosti

Na natječajima za potporu iz eu fondova susreti ćemo se sa studijom izvedivosti (feasibility study), analizom troškova i koristi (cost benefit analizom), investicijskom dokumentacijom, aplikacijom ili zahtjevom za sufinanciranje. Ako je to prvi susret, mogu se pojaviti mnoga pitanja. Kako izraditi analizu troškova i koristi te studiju izvedivosti? Što je to investicijska dokumentacija? Kako pravilno ispuniti zahtjev za sufinanciranje? Kako pripremiti investicijsku dokumentaciju?

Aplikacija za sufinanciranje projekata

Osmišljavanju i pripremi projekta slijedi podnošenje zahtjeva za sufinanciranje. Budući da europski natječaji sadrže uvjete koje projekt mora zadovoljavati, prije podnošenja zahtjeva za sufinanciranje potrebno je identificirati europski fond koji podupire našu djelatnost. Cjelokupan proces aplikacije za sufinanciranje zahtjeva strogo poštivanje procedura i pravila. U slučaju nedostatka znanja stručna pomoć je dobrodošla. Stručna potpora najlakši je način s kojim možemo osigurati da u našoj aplikaciji za sufinanciranje ne dođe do tehničkih ili administrativnih pogrešaka.

Studija izvedivosti ili feasibility study

Općenito u poslovanju studija izvedivosti je više nego korisna. Zašto? Feasibility study odgovara na pitanje, da li je predlagani projekt moguće realizirati te nam ujedno omogućuje njegovo preispitivanje. Moglo bi se reći da studija izvedivosti pruža dobru osnovu za donošenje najprihvatljivije odluke. U kontekstu uspješne aplikacije za sufinanciranje iz europskih fondova feasibility study nije nevažna. Feasibility study možemo razumjeti kao osnovu za opravdanje financiranja predloženog projekta. Njenu izradu ne smijemo olako shvatiti. Na osnovi studije izvedivosti utvrđuje se, da li je projekt pravilno utemeljen te zadovoljava li potrebe svojih ciljnih grupa. Da bi dobili te odgovore u studiju izvedivosti moramo uključiti sve potrebne komponente (npr. operativne, društvene itd).

Analiza troškova i koristi (cost benefit analiza)

Za ocjenu projekta važna je analiza troškova i koristi. Kao što joj ime kaže, cost benefit analiza uzima u obzir sve koristi i troškovi projekta. U analizi troškova i koristi uspoređujemo stanje „bez“ i „s“ projektom. Za određivanje profitabilnost projekta u cost benefit analizu moramo uključiti troškove i koristi za duže vremensko razdoblje. S cost benefit analizom gledamo širi društveni kontekst, odnosno ocjenjujemo financijske, društvene i druge utjecaje u odnosu na definirane ciljeve.

Odgovore na sva pitanje u vezi studije izvedivosti, analize troškova i koristi, investicijske dokumentacije, zahtjeva ili aplikacije za sufinanciranje nude konzultantske kuće. Konzultantska tvrtka SL CONSULT nudi potporu u povlačenju sredstava iz eu fondova. Njena usluga, između ostalog, uključuje pripremu prijave, izradu studije izvedivosti, pripremu investicijske dokumentacije te ostalu savjetodavnu i tehničku pomoć koja je potrebna za uspješno zaključivanje prijave.

SL Consult, d.o.o. | Studija izvedivosti, analiza troškova i koristi, feasibility study, cost benefit analiza, zahtjev za sufinanciranje, aplikacija za sufinanciranje, investicijska dokumentacija - povezave do naše spletne strani: