Pošaljite upit

Otpadne vode

Jedan od prioriteta EU je zaštita okoliša i prirode. Projekti usmjereni ka tom cilju imaju mogućnost korištenja sredstava iz europskih fondova. Voda je prirodno dobro koje je važno za čovjekov život. Koristimo je za zadovoljavanje različitih potreba. Bez nje mnoge aktivnosti bi bile neizvedive. Nakon njenog iskorištavanja nastaju otpadne vode. Za očuvanje okoliša i čovjekovog zdravlja važna je obrada vode, odnosno pročišćavanje otpadnih voda koje se provodi s pomoću uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (upov).

Otpadne vode i društvo

Voda je preduvjet za život. Čovjek je koristi u različite namjene. Neizbježna posljedica ljudskih aktivnosti su otpadne vode. Napredak u tehnologiji omogućio je mnogo lagodniji život. To se je pokazalo i u većoj potrošnji vode, ali i isto tako u većim količinama otpadnih voda. Otpadnim vodama smatraju se vode koje su već korištene u nekom procesu, zbog čega je došlo do promjene njihovih značajki. Da bi se otpadne vode mogle ponovno upotrijebiti ili ispustiti u prirodu nužan je postupak obrade vode. Obrada vode sadrži različite metode čiji odabir ovisi o konačnoj svrsi dobivene vode.

Pročišćavanje otpadnih voda

S obradom vode uklanjaju se onečišćenja iz otpadnih voda. Odabir postupaka pročišćavanja otpadnih voda ovisi, između ostalog, o količini i sastavu otpadne vode te kakvoći vode koju zahtjeva mjesto ispuštanja. Postupke pročišćavanja otpadnih voda možemo podijeliti na: fizikalne, biološke i kemijske.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (upov)

Otpadne vode sadrže onečišćenja koje je potrebno odstraniti. Pročišćavanje otpadnih voda provodi se s pomoću uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Danas na tržištu ne postoji samo jedna vrsta uređaja za pročišćavanje voda. Naprotiv, napori u razvoju tehnologije obrada voda očituju se i u upov-ima. Danas tržište nudi različite uređaje za pročišćavanje koji daju dobre rezultate. Bogata ponuda kupcu omogućuje da izabere upov prema vlastitim potrebama. Često potencijalni kupac ne zna koji upov izabrati. U tim slučajevima dobrodošao je savjet stručnjaka - SL CONSULT, d.o.o.

SL Consult, d.o.o. | Otpadne vode, studija izvedivosti, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, obrada vode, upov - povezave do naše spletne strani: