Grijanje bazena - različiti načini grijanja vode u bazenu

Grijanjem vanjskih bazena značajno produžujemo sezonu kupanja, jer možemo iskoristiti i lijepo vrijeme u travnju, svibnju, rujnu i listopadu. Pravilno grijani bazen ima uvijek pravu temperaturu vode, stoga je vrlo važno, da pravilno planiramo grijanje - najbolje već tijekom gradnje bazena. Ako ćete odlučiti za dodatno grijanje bazenske vode, preporučujemo vam, da se ujedno odlučite i za toplinsko-izolacijski prekrivač ili roletu, jer ćete tako značajno smanjiti gubitak topline iz bazena.

Grijanje vode u bazenu moguće je na različite načine, naime:

  • Pomoću toplinskih izmjenjivača, koje je moguće priključiti na kućno centralno grijanje;
  • Pomoću električnih grijača, koji su prije svega prikladni za manje bazene;
  • Pomoću toplinskih pumpa te
  • Pomoću bazenskih solarnih kolektora - u tom slučaju to je solarno grijanje bazena.

Dodatno grijanje bazena s toplinskom pumpom najpovoljnije i najučinkovitije

grijanje vode u bazenuZbog sve viših cijena energenata toplinska pumpa postaje jedan od najčešće korištenih sistema grijanja sanitarne vode i vode u bazenu. Za instalaciju nije nam potrebna bušotina ili prirodni rezervoar, jer koristimo toplinu iz zraka koja u ljetnim mjesecima uvijek ima relativno visoku temperaturu. Posebne bazenske toplinske pumpe pomoću ventilatora oduzimaju toplinu zraka u okolini, pomoću električne energije i kompresora povišaju temperaturu i visokom efektivnošću grijaju bazensku vodu.
Toplinske pumpe su tihe i neprimjetne, a njihovo priključenje postojećem bazenskom sustavu jednostavno. Iz strojarnice bazena moramo do pumpe privući dvoje cijevi za dovajanje i vraćanje vode te električki kabel za napajanje. Postavimo ju na prikladno mjesto - najbolje na otvoreno.

Toplinske pumpe mogu vodu i ohladiti, što je posebno dobro došlo u vrelim ljetnim danima, kad voda u bazenu brzo premaši 26 ili 27 °C, temperaturu koja ljeti još predstavlja osvježenje.

Solarno grijanje bazena - iskoristite besplatnu energiju sunca

Korištenje energije sunca za grijanje bazenske vode smanjuje troškove energije ako ih usporedimo s drugim energentima (elektrika, plin i loživo ulje). Solarna energija ujedno je i jedna od najčišćih energija koja je na raspolaganje svima. Ona je obnovljiva, bez štetnih utjecaja na okolinu, samostalna i udobna, njeni potencijali su neiscrpni, i uz to ona je besplatna.

Solarno grijanje bazena vrši se preko posebnih solarnih stanica koje su postavljene na krov ili na posebne stalke.

Pobrinite se za prikladno grijanje bazena i produžite sezonu kupanja. Posjetite nas i na webu. Dobro došli!

Ema d.o.o. | Povoljno grijanje bazenske vode - poveznice do naše web stranice: